Partion teesit

Partiolaisena seurakunnan luottamustehtävässä tuen seurakuntani partiotoiminnan toimintaedellytyksiä

Partio on vuoden 1983 piispainkokouksen päätöksellä yksi kirkon toimialoista, eli siis osa kirkon nuorisotyötä. Suomen Partiolaisilla on yhteistyösopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa, ja 70 prosenttia suomalaisista partiolippukunnista toimii seurakunta taustayhteisönään. Paikalliset partiolippukunnat ovat lähes aina omia rekisteröityjä yhdistyksiään, joissa toimintaa pyörittävät nuoret vapaaehtoiset. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Seurakunnassa partio ei välttämättä näy samalla tavalla arjessa kuin muu lapsi- ja nuorisotyö, mutta tilastoissa partio näkyy selvästi. Partio tavoitti vuoden 2012 kirkkohallituksen tilastojen mukaan 3035 ryhmää, joissa toimi 30 124 7-14-vuotiasta (Kirkkohallituksen tilastot 2012.)
Lippukunnassa jäsenet toimivat omissa laumoissaan, joukkueissaan tai vartioissaan ikäkausittain. Partiotoiminta vaatii jo keskikokoisessa lippukunnassa useita kokousaikoja viikoittain. Lisäksi retki- ja leirivälineiden säilyttäminen ja huolto vaatii tilaa.

Mitä voin tehdä?

 • Tutustun seurakunnassani oleviin partiolippukuntiin, tutustun niiden arkeen ja pidän tiiviisti yhteyttä
 • Puhun partiotoiminnasta myös muille seurakunnan luottamushenkilöille
 • Edistän sellaisia avustus- ja tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat partiotoiminnan seurakunnassa
 • Tiedotan seurakuntani partiolaisia seurakunnan päätöksentekoon liittyen

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI ja PTK – Poikien ja tyttöjen keskus, ovat yhdessä. asiantuntijoiden (mm. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry) kanssa valmistelleet lasten ja nuorten oikeuksiin keskittyvää huoneentaulua seurakuntavaalien ehdokkaiden allekirjoitettavaksi.

Suomen Partiolaiset tukevat näitä teesejä ja löydät nee otsikoittain alta partion kommenteilla höystettynä. Kokonaisuudessaan huoneentaulun näet Nuorten seurakuntavaalien blogista. Huoneentaulu tulee myös näille sivuille sen ilmestyttyä.

1. Otan päätöksenteossa huomioon lapsen ja nuoren edun
Partion keskeisenä tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria. Partio-ohjelman lähtökohta on yksilön kasvu, tämän luontaiset ominaispiirteet huomioonottaen. Partiossa jokaisella on oikeus oman ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaiseen kasvattavaan toimintaan.

2. Pidän huolta, että lasten ja nuorten mielipide tulee kuulluksi
Suomen Partiolaiset haluaa, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Yhteiskunnassa valtaa käyttävät äänioikeutetut aikuiset, joilla on pääsy yhteiskunnan erilaisiin rakenteisiin ja joiden etujärjestöjä arvostetaan ja kuunnellaan. Partiolaiset haluavat, että lapsilla ja nuorilla on aikuisten ohella yhtäläinen oikeus vaikuttaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin, mitä myös vuonna 2006 voimaan astunut Nuorisolaki osaltaan edellyttää. Partiolaiset haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa niin, että lasten ja nuorten näkökulma otetaan päätöksissä huomioon.

3. Tuen lasten ja nuorten toimintaa seurakunnassani
Lasten ja nuorten elämäntavassa on korostunut projektiosallistumisen kulttuuri perinteisen järjestöihin kuulumisen sijasta. Yhteenkuulumisen tarvetta tyydytetään entistä useammin verkkoyhteisöjen kautta. Elämä ei kuitenkaan ole projekti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja nopealiikkeisen elämäntavan yhteensovittamiseen on yhteiskunnallista tilausta. Partiolaiset haluavat tehdä yhteistyötä eri tahojen, kodin ja koulun kanssa ja varmistaa lapsille ja nuorille turvallisen, palkitsevan ja monipuolisen kasvuympäristön.

4. Turvaan vapaaehtoistyön mahdollisuudet
Seurakuntien kasvatustyötä mahdollistavat eri-ikäiset vapaaehtoiset, joiden työpanos on huomattava. Heidän avullaan seurakunnissa tapahtuu viikko- ja leiritoimintaa, jonka avulla tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä heidän arjessaan. Vapaaehtoistyötä tekevät esimerkiksi isoset, partiojohtajat ja kerhonohjaajat. Seurakuntien vähenevien resurssien johdosta vapaaehtoistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää kirkolle. Vapaaehtoisten tekemä työ edellyttää tukea ja resursseja päätöksentekijöiltä.

5. Tuen seurakunnan nuoria päätöksentekijöitä
Partio on vahva nuorten puolustaja, joka antaa nuorille kanavan vaikuttaa. Partiokasvatus tähtää aktiiviseen ja kantaaottavaan kansalaiseen. Vastuunotto kirkollisesta päätöksenteosta on partiolaiselle luonnollinen tapa vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kirkon luottamushenkilönä partiolainen luonnollisesti tukee kaikkia seurakunnan nuoria päätöksentekijöitä.

3 vastausta artikkeliin ”Partion teesit

 1. Ulla Topi

  Osallistun Salon alueen lippukuntien aluekokouksiin lounais-suomen partiopiirin sisujaoston jäsenenä ja tottakai aktiivisena partiolaisena yritän auttaa ja kannustaa partiolaisten määrän nousuun lounais-suomessa nousua 3 prosenttia.
  Salon seurakunnan alueella toimii kymmeniä partiolippukuntia jotka toimivat itsenäisesti mutta ovat yhteistyössä seurakunnan kanssssa.Toiminta-avustus määräyryy jäsenmäärän mukaan

 2. Jari Tuukkanen

  Olen ehdokkaana Jyväskylän seurakunnassa. Nämä teesit ovat sellaisia, joita olen pyrkinyt ja pyrin edistämään ilman seurakuntavaalejakin. Parissa lippukunnassa on tullut toimittua ja seurakunnan nuorisotyöntekijänä olen vastannut aiemmin paikkakunnan yhteistyöstä lippukunnan kanssa.

  Partio tukee lasten ja nuorten kasvua aktiviisiksi ja tiedostaviksi kansalaisiksi, siten myös aktiivisiksi toimijoiksi seurakunnassa. Arvostan.

 3. Veikko Luomi

  Hieman yllätti, kun täällä Joensuun seurakuntayhtymässä vain yhdeksän ehdokasta huomioi partion seurakuntavaalien vaalikonevastauksissa. Kaikkiaan vastaajia oli 105. (Karjalainen-sanomalehti 14.10.)

  Vähäinen lukema johtunee myös osin siitä, että ehdokkaat eivät yksinkertaisesti tunne partion toimintaa riittävästi.

Kommentointi on suljettu.